P

O

S

L

O

V

N

I

 

Sertifikat SRPS ISO 9001:2008

Politika Kvaliteta

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Godišnji finansijski izveštaj 2009

Izveštaj nezavisnog revizora 2008

Finansijski izveštaj za 2008. godinu

Izveštaji o poslovanju za 2007. godinu

Finansijski izveštaj za 2007. godinu

 

P

O

D

A

C

I

LICENCE KOMPANIJE:

1.LICENCA za izradu: 144000- projekata mašinskih instalacija liftova (vertikalni transport) - Rešenje Ministarstva urbanizma i građevina Republike Srbije br. 351-02-02694/2002-07, od 17. 01. 2003. godine;
2.LICENCA za izvođenje: 2144000-mašinskih instalacija liftova( vertikalnog transporta);
Rešenje Ministarstva urbanizma i građevina Republike Srbije br. 351-02-02695/2002-07, od 17. 01. 2003. godine;
3.LICENCA za izradu tehničke dokumentacije za potrebe odbrane zemlje-Rešenje Saveznog ministarstva za odbranu SRJ;
4.LICENCA o ispunjavanju uslova za građenje objekata od posebnog značaja za odbranu zemlje i objekata stambenog fonda, u koje se ulažu sredstva SMO- Rešenje Saveznog ministarstva za odbranu SRJ .


Dragan Stojanović Dipl.ing.maš.
-ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA lic.br.450966806 1/19/2006