S

E

R

V

I

S

 
Servisiranje i održavanje liftova Eurolift obavlja od 1991. godine. Danas “Eurolift” ima ugovore za redovno mesečno servisiranje preko 500 liftova U Beogradu, Kruševcu, Leskovcu, Nišu i Podgorici. Iz Niškog servisnog centra se održavaju liftovi za šire područje regiona.
   

Servisnom mrežom pokri- vamo celo područje gde ugrađujemo
liftove, a stalno stacionirane ekipe servisera imamo u sledećim gradovima:


1.      NIš
2.      BEOGRAD
3.      KRUŠEVAC
4.      LESKOVAC
5.      PODGORICA

U ostalim mestima se interveniše po pozivu istog dana, a najkasnije za 24 sata.